Vägbeskrivning

Riksväg 27 - från Borås 

Kommer du från Borås på riksväg 27 kör du förbi avfarten mot Länghem. Efter cirka 5 km, sväng av vänster mot Månstad. Från riksväg 27 är det ca 2,5 km till Sibbarps Gårdsbageri. Du kör över järnvägen och fortsätter fram till dess att nästan all skog tar slut. När åkrarna breder ut sig ser du Sibbarps gård upp till höger på en kulle. Gården har ett stort stall, vit mangårdsbyggnad och två röda flyglar. Kör upp för allén och parkera direkt till höger på anvisad 🅿️-plats.

 

Riksväg 27 - från Tranemo

Kommer du från Tranemo på riksväg 27 kör du förbi avfarten mot Limmared. Efter cirka 4 km, sväng av höger mot Månstad. Från riksväg 27 är det ca 2,5 km till Sibbarps Gårdsbageri. Du kör över järnvägen och fortsätter fram till dess att nästan all skog tar slut. När åkrarna breder ut sig ser du Sibbarps gård upp till höger på en kulle. Gården har ett stort stall, vit mangårdsbyggnad och två röda flyglar. Kör upp för allén och parkera direkt till höger på anvisad 🅿️-plats.

 

Väg 157 - från Ulricehamn

Kommer du från Ulricehamn via väg 157 kör du av mot Månstad (5km) i Hularedskorset. Kör på Månstadsvägen och håll vänster i y-korset precis i början av samhället (följ skyltning mot Länghem). Kör igenom samhället och sväng vänster på Bruntorpsvägen i nästa korsning (följ skyltning mot Limmared). Fortsätt köra ca 5,5 km till Sibbarp. Sibbarps gård ligger på vänster sida i slutet av en allé. Gården har ett stort stall, vit mangårdsbyggnad och två röda flyglar. Kör upp för allén och parkera direkt till höger på anvisad 🅿️-plats.

 👍 Välkommen 🤗